pierwsza pomoc psychologiczna

Autorski projekt IPRON Consulting i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Projekt ma na celu wsparcie psychologiczne pracowników PKP PLK S.A., w sytuacji gdy byli uczestnikami wypadków kolejowych. Tworząc projekt, naszym głównym zadaniem jest pomoc osobom poszkodowanym, w jak najszybszym powrocie do równowagi emocjonalnej i dotychczasowego funkcjonowania.

Z naszego doświadczenia wiemy, że przebyty wypadek może wpływać na nasze codzienne zachowanie i potrzeganie, w sposób utrudniający nam działanie w pracy i poza nią. Sytuacja ta, będzie wymagała od nas nowych działań adaptacyjnych mających za zadanie przystosowanie się do nowych warunków.

Osoby, które uczestniczyły w wypadku zarówno jako osoby poszkodowane, odpowiedzialne za zdarzenie, jak i będące świadkami zdarzenia mogą doznawać specyficznych objawów, związanych z przebytym urazem. W psychologii noszą nazwę ASD (ostra reakcja na stres), która często potocznie nazywana jest szokiem i PTSD (zespół stresu pourazowego), który częściej kojarzy nam się z żołnierzami na wojnie niż z osobami, które uczestniczą lub są świadkami wypadków kolejowych.

Nasz projekt ma pomóc wszystkim tym, dla których wypadek i wspomnienia po nim zakłócają prawidłowe funkcjonowanie i satysfakcjonujące życie.

Projekt PPP

Ma za zadanie ułatwić przejście tej drogi poprzez:

1. Telefon Wsparcia

Psycholodzy, specjaliści gotowi pomóc Tobie w sytuacjach dla Ciebie trudnych. Zadaniem psychologa dyżurującego na infolinii jest pomoc poprzez rozmowę i udzielenie wsparcia zarówno emocjonalnego, jak i instrumentalnego. Psycholog udziela również porad i informacji dotyczących funkcjonowania projektu.

2. Szkolenia

Cały projekt zakłada szkolenia m.in. dla wybranej grupy instruktorów, których zadaniem jest pomoc, w jak najszybszym kontakcie z naszymi psychologami. Celem tych szkoleń jest poznanie zasad postępowania z pracownikami, którzy brali udział w wypadkach i wsparcia ich do momentu, aż zajmą się nimi wyspecjalizowani psychologowie.

3. Spotkania 1 na 1

Każda osoba która uczestniczyła w wypadku ma możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego w jednym z 20 gabinetów, w których pracują psychologowie specjaliści pomagający osobom po przebytym wypadku.

szkolimy doradzamy wspieramy

Jako specjaliści ds. rehabilitacji zawodowej współpracujemy z firmami w tworzeniu Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych.