informacje o psychologach

Gabinet psychoterapii w Białymstoku - Anna Giesko

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiem (ukończyłam pedagogikę kulturoznawczą na Uniwersytecie w Białymstoku).

Na co dzień pracuję w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, jako psycholog w specjalności opieka psychologiczna i psychoedukacja. Do moich zadań należy udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie psychoterapii, a także psychoedukacji.

Swoją wiedzę w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej pogłębiam pod czujnym okiem pionierek tego nurtu w Polsce, współzałożycielek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel, na studiach podyplomowych realizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończenie tej szkoły umożliwia uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Moje mentorki to osoby o najdłuższym w naszym kraju doświadczeniu w praktyce i nauczaniu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, stąd mam pewność, że wiedza, którą mi przekazują, jest najwyższej jakości.

Gabinet psychologiczny w Bydgoszczy - Kinga Sobieralska-Michalak

Jestem adiunktem w Zakładzie Psychologii Rehabilitacjii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Doświadczenie naukowe z zakresu psychofizjologii zdobyłam między innymi na Uniwersytecie Medycznym w Lubece oraz Uniwersytecie w Lipsku, podczas odbytych kilkumiesięcznych stypendiów naukowych.

Współpracowałam, w latach 2009 – 2012, z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Krajowym Konsultantem w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego (Panią prof. dr hab. Irena Ponikowska). Uczestniczyłam we wdrażaniu programu ograniczania używania tytoniu, wśród pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych. W roku 2010 otrzymałam nagrodę Prezydenta Miasta – Bydgoszczy Profilaktyk Roku 2010.

Współpracuje z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, w ramach tej współpracy realizuje autorskie wykłady dla Akademii Rodzica.

Posiadam doświadczenie trenerskie, prowadziłam szkolenia z tematyki: zarządzanie stresem, trening umiejętności społecznych, budowanie wizerunku, diagnostyka potrzeb szkoleniowych. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji oraz wypalenia zawodowego. Ukończyłam kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I i II stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., - Rational Behavior Therapy - RBT) oraz roczną szkołę z zakresu psychoterapii osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie oraz inne szkolenia w nurcie poznawczo - behawioralnym. Jestem wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Gabinet psychologiczny w Katowicach - Ewa Gardian

Jestem psychologiem, terapeutą i mediatorem. Ukończyłam pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim - specjalizacja Psychologia Kliniczna (certyfikat nr 1005968). Doświadczenie zdobywałam m.in. w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ (w Zakładzie Terapii Rodzin oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin).

Ukończyłam szereg kursów psychoterapeutycznych, w tym: szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez CTPB (ośrodek partnerski Oxford Cognitive Therapy Centre) - Blok Roczny Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB; szkolenie dot. Racjonalnej Terapii Zachowania; kurs Solution Focused Approach (Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach)

Jestem certyfikowanym trenerem Wideotreningu Komunikacji (VIT). Ukończyłam też licencjonowane szkolenie z zakresu technik biofeedback oraz szereg kursów dotyczących technik relaksacji i metod radzenia sobie ze stresem.

Pracownia Terapii i Rozwoju w Krakowie - Ewelina Kazieczko

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów realizowałam ścieżkę specjalizacyjną "Psychologia kliniczna". Ukończyłam studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie specjalistycznego, czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB.

Doświadczenie zdobywałam na Oddziałach Klinicznych Kliniki Psychiatrii CMUJ: Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Leczenia Depresji, Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Oddziale "C" Leczenia Zaburzeń Psychotycznych, w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ oraz na Oddziałach Ogólnym i Psychogeriatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. D.J.Babińskiego a także w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień "Pro Vita", gdzie udzielałam pomocy psychologicznej i seksuologicznej w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Przez prawie dwa lata sprawowałam opiekę nad Klubem Pacjenta działającym przy Klinice Psychiatrii Dorosłych CMUJ. Obecnie prowadzę swoją prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz seksuologiczną w gabinecie w Krakowie.

Gabinet psychologiczny w Lublinie - Agnieszka Balicka

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i coachem. Ciekawość świata, ludzi, samej siebie była impulsem, dzięki któremu wybrałam psychologię, jako kierunek studiów. Uważam, iż oprócz nabytej wiedzy i doświadczenia to właśnie ciekawość drugiego człowieka, jego historii i pozytywny stosunek do ludzi są najważniejszymi cechami dobrego psychoterapeuty.

Pracując jako psycholog, terapeuta, coach daję swoim klientom zrozumienie oraz wspieram ich w rozwoju, w przekraczaniu barier i podejmowaniu nowych wyzwań. Cieszą mnie ich sukcesy a niepowodzenia dają możliwość do nauki i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Gdy patrzę na ludzi których wspierałam w rozwoju, patrzę jak się zmieniają, rozkwitają, realizują swoje marzenia czuję się szczęśliwa. Każdy z nich jest moim spełnionym marzeniem.

Gabinet psychologiczny w Łodzi - Katarzyna Fiszer

Wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii zdobyłam podczas studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim. Umiejętności terapeutyczne doskonaliłam w Polskim Instytucie Ericksonowskim, a także podczas szeregu kursów i szkoleń specjalistycznych. Pracuję ponadto jako nauczyciel akademicki, przez wiele lat współpracowałam z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując przede wszystkim z młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, a także terapię par i rodzin. Zajmuję się również poradnictwem psychologicznym dla dorosłych i młodzieży. Pracuję głownie w nurcie krótkoterminowym, co pozwala znacznie skrócić czas terapii i osiągnąć oczekiwane efekty, przy jak najmniejszej liczbie spotkań. Oznacza to, że w trakcie spotkań koncentrujemy się na bieżącym problemie i tych elementach życia, w których klient chciałby uzyskać zmianę lub poprawić swoje funkcjonowanie.

Gabinet psychoterapii w Olsztynie - Wiktoria Bubacz

Jestem dyplomowanym psychologiem. Studia ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia kliniczna).

Oferuje pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, trudnościach emocjonalnych i relacyjnych.

Wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii zdobyłam w trakcie 5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum Edukacji i Doradztwa MABOR, posiadającym atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w trakcie staży i pracy z klientami.

Pracuję głownie w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Gabinet psychologiczno-terapeutyczny w Opolu - Natalia Kukiełka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Studia magisterskie, w kierunku psychologii klinicznej, ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyłam również Studium z Interwencji Kryzysowej oraz studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu, dzięki którym zyskałam uprawnienia do badań psychologicznych kierowców. Obecnie jestem w trakcie atestowanego przez PTTPB szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Katowicach

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Kędzierzynie-Koźlu, oraz na Oddziałach Dziennym Psychiatrycznym i Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym znajdujących się przy tejże Poradni. Obecnie współpracuje z Pracownią Psychologiczną i Terapeutyczną SuperEgo, w Krapkowicach, oraz prowadzę własną praktykę kliniczną.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczną oraz diagnozę psychologiczną. Posiadam doświadczenie między innymi w psychoterapii zaburzeń lękowych i nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych a także zaburzeń osobowości.

Gabinetpomocy psychologicznej w Poznaniu - Olga Brodzińska-Żukowska

W moim gabinecie specjalistycznym, w Poznaniu, każdy otrzymuje pomoc, np. możliwość powrotu do etapu, kiedy to jego umiejętności radzenia sobie z trudnościami były na tyle skuteczne, iż nie występowało odczucie psychicznego dyskomfortu. Z niektórymi trudnościami potrafimy sobie poradzić sami, jednak czasami przychodzą takie chwile, gdy podzielenie się z psychologiem swoim problemem oraz przemyśleniami i odczuciami, jest w stanie przynieść początek przemian i dać pozytywny efekt.

Jako psycholog z bogatym doświadczeniem, potrafię sprawnie zdiagnozować problem, dostosowując przebieg terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Z mojej strony, mogą Państwo liczyć na skuteczną pomoc oraz doradztwo, zmierzające do osiągnięcia stanu równowagi psychicznej, pokonania trudności życiowych oraz wypracowania efektywnych sposobów samodzielnego radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

Gabinet psychoterapeutyczny w Rzeszowie - Bogumiła Paluch

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Jestem także dyplomowanym fizjoterapeutą. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Aktualnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, którego jestem członkiem. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi i młodzieżą.

Pracuję pod stałą superwizją superwizorów, należących do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Gabinet psychologiczno-terapeutyczny w Szczecinie - Eliza Omelańczuk

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem oraz socjologiem doradztwa psychospołecznego, z wieloletnim doświadczeniem pracy oraz bogatą wiedzą praktyczną. Swój gabinet psychologiczno-terapeutyczny prowadzę już od wielu lat.

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz seksuologiczną.

Ukończyłam Wyższą Szkołę Psychologii społecznej oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Lew-Starowicza. Mimo wieloletniego doświadczenia oraz wiedzy zdobytej podczas kursów podyplomowych, w zakresie psychoterapii, cały czas się kształcę wciąż podnosząc swoje kwalifikacje.

Z bardzo dużą skutecznością prowadzę terapię osób z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, z zaburzeniami odżywiania, osobowości oraz z wieloma innymi trudnościami, z którymi zmaga się człowiek we współczesnym społeczeństwie.

Z mojej strony mogą liczyć Państwo na profesjonalizm, zaangażowanie oraz pełną szacunku, życzliwości i zrozumienia atmosferę. A wszystko po to, żeby życie znów mogło dawać wiele radości, zarówno na poziomie prywatnym, jak i zawodowym.

Gabinet psychoterapii w Warszawie - Magdalena Tylko

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Obecnie w trakcie II stopnia szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dr E. Pragłowskiej i A.Popiel, na Uniwersytecie SWPS. Jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT i PTTPB).

Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywałam w telefonie dla osób w kryzysie emocjonalnym 116 123, prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie prowadzę terapię depresji osób w ramach projektu naukowo-badawczego E-COMPARED. Dodatkowo pracuję w zespole terapeutów prowadzących terapię osób z PTSD w ramach programu naukowo-badawczego TRAKT realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego PTSD: Diagnoza –Terapia – Profilaktyka. Jest to program terapeutyczny dla wszystkich, którzy doświadczyli wypadków komunikacyjnych i zmagają się z zespołem stresu pourazowego.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest to system wiedzy i praktyki klinicznej, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych. Jednak tym, co równie ważne, jest wynikający z założeń tego nurtu psychoterapii szacunek dla klienta. Z tego powodu podejście to jest mi szczególnie bliskie. Osoba, która do mnie przychodzi, to dla mnie równorzędny partner w rozmowie. Z tego względu, nie podaję gotowych interpretacji zachowań i problemów, ale koncentruje się na zrozumieniu tego, co przeżywa mój rozmówca

Gabinet psychoterapeutyczny we Wrocławiu - Anna Matyka

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalizacją z psychologii klinicznej i psychoterapeutą (całościowy, czteroletni Kurs Psychoterapeutyczny organizowany w Krakowie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Od 2010 roku pracuję w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, we Wrocławiu, w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym, gdzie zajmuję się diagnostyką oraz terapią indywidualną i grupową osób w kryzysach psychotycznych, z zaburzeniami osobowości, nastroju i zaburzeniami adaptacyjnymi.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również na stażach w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Ponadto, prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży, którzy przeżywają problemy emocjonalne, doświadczają cierpienia, trudności w relacjach z innymi ludźmi, mających poczucie braku kontroli nad życiem, pragnących lepiej poznać siebie i nauczyć się rozpoznawania źródeł swoich trudności i sposobów ich przezwyciężania.

szkolimy doradzamy wspieramy

Jako specjaliści ds. rehabilitacji zawodowej współpracujemy z firmami w tworzeniu Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych.