Szkolenia


SZKOLENIA W 2016 ROKU :

Dzięki szkoleniom, mamy możliwość m. in. odpowiedzi na pytania i stałego kontaktu z osobami zaangażowanymi w realizację pierwszej pomocy psychologicznej.

1. PSYCHOLOGICZNE NASTĘPSTWA WYPADKÓW

- szkolenia „Psychologiczne następstwa wypadków, zapoznanie i zrozumienie istoty działania pierwszej pomocy psychologicznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” – prowadzone przez psychologów rejonowych – celem szkoleń jest zwiększenie świadomości uczestników na temat psychologicznych następstw wypadków, wskazanie możliwości uzyskania wsparcia poprzez projekt oraz pokazanie form w jakich to wsparcie będzie się odbywać.

2. DLA PRACOWNIKÓW WSPARCIA PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

- szkolenie dla Pracowników wsparcia, odpowiedzialnych za koordynację obsługi udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej - podnoszące nabyte umiejętności w zakresie udzielania wsparcia psychicznego pracownikom; mające na celu pogłębienie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej ASD (ostrej reakcji na stres) oraz PTSD (zespołu stresu pourazowego) oraz umiejętności z zakresu działań profilaktycznych, dla pracowników zagrożonych psychologicznymi następstwami wypadków.

3. DLA PRACOWNIKÓW KOMENDY STRAŻY OCHRONY KOLEI

- szkolenie dla pracowników Komendy Straży Ochrony Kolei, w zakresie wsparcia psychicznego oraz procedury pierwszej pomocy psychologicznej obowiązującej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

szkolimy doradzamy wspieramy

Jako specjaliści ds. rehabilitacji zawodowej współpracujemy z firmami w tworzeniu Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych.